اجرسفال اصفهان_کارخانه آجر اصفهان درگلستان

اجرسفال اصفهان_کارخانه آجر اصفهان درگلستان | بروزرسانی آبان ۱۴۰۰

اجرسفال اصفهان_کارخانه آجر اصفهان درگلستان

اجرسفال اصفهان_کارخانه آجر اصفهان درگلستان

 • اجرسفال اصفهان - کارخانه آجر اصفهان درگلستان - 09135145464|

  اجرسفال اصفهان_کارخانه آجر اصفهان درگلستان

  گروه صنعتی و تولیدی آجر سفالین 

    شماره تماس : 09135145464
   
  تيغه: 10*20*20 همراه نيمه 10*10*20 در هر متر مربع تعداد 25 قالب.
  تيغه:22*20*10 همراه با نيمه 22*10*10 در هر متر مربع تعداد 22 قالب.
  تيغه: 30*20*10 همراه با نيمه 30*10*10 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.
  تيغه: 11*20*10 همراه با نيمه 11*10*10 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.
  تيغه: 20*20*15 همراه نيمه 20*10*15 در هر متر مربع تعداد 25 قالب.
  تيغه: 30*20*15 همراه با نيمه 30*10*15 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.
  تيغه: 11*20*15 همراه با نيمه 11*10*15 در هر متر مربع تعداد 27 قالب.
  تيغه: 22*20*7 در هر متر مربع تعداد 22 قالب.
  تيغه: 20*20*7 در هر متر مربع تعداد 25 قالب
  تيغه: 20*20*20
  سقفي: 25*25*50 در هر متر مريع تعداد 8 قالب– 25*25*40 – 20*25* 40.
  10سوراخ( لفتون ):21.5*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.
  10سوراخ( لفتون ):19.5*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا 90 قالب.
  10سوراخ( لفتون ):21.5*11*5.5 در هر متر مربع تعداد70 تا 80 قالب.
  10سوراخ( لفتون ):21.5*10*5.5 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.
  10سوراخ( لفتون ):21.5*10*5 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.
  10سوراخ( لفتون ):19*19*5 در هر متر مربع تعداد80 تا 90 قالب(قالب کوچک).
  10سوراخ(لفتون23*11*7 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.
  سقفي 12.5*25*40 همراه با فوم طبق استانداردهاي ساختمان سازي
  تيغه 25*20*10 همراه با فوم طبق استانداردهاي ساختمان سازي
  تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهاي ساختمان سازي
  فندوله پالت و فله

  آجرنما زرد و قرمز صادراتی: پلاک 3 سانت و 4 سانت و 5 سانت و 5.5 سانت همراه با پلاک نيمه و پلاکL .

  آجر نما رنگي 

    مديرفروش: 09135145464

      پیگیری ارسال بار: 09139741336  

  کارخانه: اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد آجر سفال اصفهان

  ** جهت کسب اطلاعات بيشتر از سایت   www.ajorsofalin.ir ما دیدن فرمائيد **

کارخانه آجر سفالین اصفهان|آجرسفال,آجرسه گلSCOPSANG.IR
No Internet Connection